Polityka prywatności

Ochrona danych

Cenimy zaufanie okazywane naszej firmie. Dlatego chronimy dane powierzone nam przez użytkowników serwisu internetowego i klientów z najwyższą starannością. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celach, na które użytkownicy i klienci wyrazili zgodę. W żadnym razie nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkowników serwisu i klientów naszej firmy.

Może się zdarzyć, że udostępnimy wiarygodnym osobom trzecim statystyki dotyczące naszych klientów, uzyskanego obrotu i zachowań klientów, w tym informacje o serwisie internetowym. Jednak dane te będą podsumowane tak, aby uniemożliwiały identyfikację poszczególnych osób. Dzięki temu poufność danych użytkowników serwisu i klientów jest ściśle chroniona.

Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. (zwana dalej firmą Vaillant) nie gromadzi aktywnie danych osobowych użytkowników jej serwisu internetowego, chyba że użytkownicy dobrowolnie udostępniają takie informacje, np. za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje nie obejmujące danych osobowych

Informacje i dane, które nie obejmują danych osobowych, np. dokładny czas połączenia z naszym serwisem internetowym i rodzaj używanej przeglądarki, są gromadzone w pełni automatycznie w zwykłym trybie działania serwisu internetowego firmy Vaillant. Korzystamy z tych informacji w celu opracowania statystyk i pomiaru aktywności serwisu, aby poprawić użyteczność serwisu i atrakcyjność naszej oferty.

Dane osobowe

W pewnych sytuacjach firma Vaillant może zwrócić się o podanie danych osobowych, w celu zaoferowania usługi lub skontaktowania się z użytkownikiem serwisu. W przypadku zapisania tych danych użytkownik będzie powiadomiony o celu, w jakim je przechowujemy. Podczas odbioru zamówienia musimy zwrócić się do klienta o podanie nazwiska, firmy, adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Tylko w ten sposób możemy przyjąć zamówienie i poinformować klienta o stanie jego realizacji. W przypadku udziału w konkursie lub innym specjalnym przedsięwzięciu należy podać imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, abyśmy w razie potrzeby mogli przekazać uczestnikowi istotne informacje.

Jeżeli dane są przetwarzane centralnie przez usługodawcę, w celu udoskonalenia obsługi klienta lub z przyczyn technicznych w obrębie grupy Vaillant (tj. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. i spółek powiązanych), zapewniamy ochronę danych użytkowników.

Jeżeli użytkownik serwisu postanowi nie udostępniać swych danych osobowych, o które zwracamy się na pewnych stronach serwisu internetowego firmy Vaillant, jego decyzja nie będzie miała żadnych istotnych konsekwencji dla korzystania z serwisu. Może się jednak wówczas zdarzyć, że użytkownik nie będzie miał dostępu do konkretnych informacji i wyrobów za pośrednictwem serwisu.

Google Analytics

Nasz serwis internetowy korzysta z narzędzi Google Analytics, sieciowej obsługi analitycznej udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych zapisanych w komputerze użytkownika, aby umożliwić analizę sposobu korzystania z serwisu internetowego przez użytkowników. Informacje pobierane z pliku cookie, dotyczące korzystania z serwisu internetowego (w tym adres IP), są przesyłane do Google i gromadzone przez tę firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu przygotowania oceny korzystania z serwisu internetowego, sporządzenia raportów o aktywności serwisu dla osób, które prowadzą ten serwis, a także w celu świadczenia innych usług związanych z aktywnością serwisu i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje na zlecenie Google. Google nie wiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi, które posiada. Można zablokować pliki cookie w przeglądarce, zwracamy jednak uwagę, że może to ograniczyć funkcje dostępne w naszym serwisie internetowym. Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza zgodę na przetwarzanie danych użytkownika przez Google w sposób i w celach wskazanych powyżej.

Bezpieczeństwo

Dane użytkownika są chronione hasłem we wszystkich systemach, w których je zapisano. Osoby, które mają dostęp do tych danych, obowiązuje ścisły zakaz przekazywania danych użytkowników osobom trzecim.